Proponujemy usługę stałego nadzoru nad wdrożeniem systemu jakości, w tym m.in. sprawdzenie dokumentacji, przestrzegania procedur oraz certyfikatów ze szkoleń.

Outsourcing usług -  Pełnomocnik ds. jakości oraz Auditor wewnętrzny systemów ISO/HACCP

1AUDYTY WEWNĘTRZNE - Weryfikacja systemu jakości opartego na wymaganiach norm lub standardów branżowych, sprawdzenie dokumentacji, przestrzegania procedur oraz certyfikatów ze szkoleń, audyt przed certyfikacją, audyt dostawcy. Możliwość wykonania na miejscu testów, pobrania próbek do badań laboratoryjnych.

2WDROŻENIA - Opracowanie dokumentacji systemu jakości oraz przeprowadzenie szkoleń.

3DORADZTWO - Stały nadzór nad systemem, konsultacje, doradztwo w zakresie praktycznych aspektów bezpieczeństwa żywności, przygotowanie firmy i dokumentacji do kontroli, certyfikacji, interpretacja wyników urzędowej kontroli żywności, pomoc w redagowaniu pism.