Wdrożenie systemu jakości ISO 9001 przynosi realne korzyści, często przekraczające koszty poniesione w wyniku jego opracowywania. Mamy duże doświadczenie we wdrażaniu systemów jakości, w tym przede wszystkim higieny i bezpieczeństwa żywności. Jednocześnie mamy na uwadze indywidualne uwarunkowania i mechanizmy wewnętrzne funkcjonujące w każdej firmie. Implementacja norm ISO 9001 ułatwia również wdrożenie innych norm serii ISO i HACCP, co potwierdza, iż Państwa firma przestrzega wysokich standardów jakości.

W ramach usługi wdrażania oferujemy:

1Audit wstępny - analizę przedwdrożeniową pod kątem wymagań ISO 9001. 

2Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania ISO 9001 (Księga Jakości, instrukcje, procedury). 

3Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń.