Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Rozporządzeniem 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, wdrożenie zasad systemu HACCP musi być poparte stosowną dokumentacją. Dokumentacja HACCP zapewnia:

  • stały dostęp do realizowanych do tej pory działań w ramach zapewniania bezpieczeństwa żywności,
  • możliwość oceny ewentualnych zagrożeń,
  • monitoring działań kontrolnych,
  • prowadzenie działań korygujących ewentualne nieprawidłowości funkcjonowania systemu.

Nasza firma zajmuje się opracowaniem dokumentacji norm HACCP oraz ISO. 

Stworzyliśmy wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorców w postaci dokumentacji HACCP dostępnej w trybie online. Proponowane przez nas rozwiązanie online daje możliwość przygotowania uproszczonej dokumentacji HACCP dostosowanej do specyfiki przedsiębiorstw z sektora małych i średnich firm. Specjalnie zaprojektowany do tego celu kreator umożliwia samodzielne przygotowanie dedykowanej dokumentacji, co przekłada się na niższe koszty i krótszy czas opracowania wymaganych instrukcji i procedur. Dokumentację można zakupić poprzez naszą platformę HACCP Online.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI