System zarządzania zapewnieniem Standardu Łańcucha Dostaw MSC/ASC

Standard Łańcucha Dostaw MSC/ASC ma za zadanie zapewnienie możliwości prześledzenia pochodzenia certyfikowanych ryb i owoców morza od certyfikowanego zrównoważonego źródła. Standard Łańcucha Dostaw dotyczy identyfikowalności produktu oraz jego segregacji i obejmuje pełny łańcuch dostaw od certyfikowanego rybołówstwa lub hodowli do ostatecznej sprzedaży. Pomagamy w przygotowaniu się do audytu tzn. przygotowujemy odpowiednią dokumentację, szkolimy w tym zakresie personel.