Zapewniamy stały nadzór nad systemem, konsultacje, doradztwo w zakresie praktycznych aspektów przestrzegania zasad systemu. 

 

1AUDYT WEWNĘTRZNY - Weryfikacja systemu jakości opartego na wymaganiach norm lub standardów branżowych, sprawdzenie dokumentacji, przestrzegania procedur oraz certyfikatów ze szkoleń, audyt przed certyfikacją.

2KONTROLA - Kontrola wybranych placówek, sprawdzenie przestrzegania procedur i sporządzanie raportów z określeniem obszarów do poprawy, przygotowanie firmy i dokumentacji do kontroli oraz certyfikacji, audyt dostawcy.

3BADANIA - Możliwość wykonania na miejscu testów, pobrania próbek do badań laboratoryjnych.