System jakości ISO 17025 jest przeznaczony dla wszystkich laboratoriów badawczych i testujących, które chcą potwierdzić posiadane kompetencje i wiedzę w zakresie wykonywanych badań. Zgodność danego laboratorium z wymaganiami ISO 17025, potwierdza wysoką jakość przeprowadzanych badań oraz gwarantuje odpowiednie kompetencje pracowników dla wykonywania pomiarów i pobierania próbek.

Każda organizacja posiadająca wdrożony system ISO 17025, spełnia także wymagania normy zarządzania jakością ISO 9001. Ponadto normy zapisane w systemie ISO 17025 mogą zostać częściowo wykorzystane również w dokumentacji HACCP. Wdrożenie opisanych powyżej standardów jakości i bezpieczeństwa pozwoli Państwa przedsiębiorstwom wypełnić wymagania ustawowe i podniesie prestiż Państwa firmy w oczach potencjalnych kontrahentów i klientów.  

W ramach usługi wdrażania oferujemy:

1Audit wstępny - analizę przedwdrożeniową pod kątem wymagań ISO 17025. 

2Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania ISO 17025 (Księga Jakości, instrukcje, procedury). 

3Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń.