Nasi eksperci i konsultanci mają ponad dwudziestoletnie doświadczenie we współpracy z sektorem spożywczym i jednostkami kontrolnymi w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia. Dlatego tworzymy różne płaszczyzny współpracy podmiotów zaangażowanych w problematykę bezpieczeństwa żywności.

1 ZESPÓŁ doświadczonych ekspertów - od 22 lat zajmujemy się wdrażaniem systemów zarządzania jakością. Specjalizujemy się w usługach doradczo - szkoleniowych dotyczących wdrożenia i weryfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywości i jednostek kontrolnych. Współpracowaliśmy z ponad 1000 klientami, przeszkoliliśmy ponad 4500 osób.

2ORGANIZACJE – Współpracujemy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN); Polskim Towarzystwem Mikrobiologów i Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych; Radą Nadzorczą Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Spożywczy”, Polskim Towarzystwem Higieny - Odział Mazowiecki przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Warszawa.

3SIEĆ PARTNERSKA – Proponujemy przystąpienie do Programu Partnerskiego wszystkim podmiot zainteresowanym rozszerzeniem swojej działalności o ofertę profesjonalnych szkoleń oraz dokumentację HACCP.  

Zapraszamy do współpracy